Find svarene på dine spørgsmål i vores FAQ

Krav for at få en studiebolig?
Studiebolig efter endt uddannelse?
Studiebolig uden uddannelse?
Ny samlever?
Hvad må ændres i boligen?
Ejendomsfunktionærens telefonnummer?
Indboforsikring?
Fremleje?
Dispensation husdyr?
Placering på ventelisten?
Hvordan skriver jeg mig på ventelisten?
Fortrinsret pendler?
Tilmeldt lejehuset.dk?
Skrives op til bolig?
Hvornår sender I tilbud ud?
Fordel som lejer?
Plantegninger?
Fremvisning af bolig?
Har jeg fået boligen?
Hvornår kommer nøglerne?
Udlejningsreglerne?
Hvornår er man en pendler?
Har brandmænd fortrinsret?
Hvor mange tilbud kan jeg få med fortrinsret?
Den ene lejer flytter?
Husleje i opsigelsesperioden?
Opsigelse af bolig?
Akvariefisk?

Krav for at få en studiebolig?

Spørgsmål: Kan jeg få en studiebolig uanset, hvilken uddannelse eller elevplads jeg skal starte på? 
Svar:  Nej. Du skal enten have en elevplads eller studere mindst 20 dagtimer om ugen. Hvis det ikke er en SU-berettiget uddannelse, vil du skulle søge om dispensation. Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte BoligButikken.

 
Studiebolig efter endt uddannelse?

Spørgsmål: Hvor længe kan jeg bo i en studiebolig efter endt uddannelse? 
Svar: Du kan bo i en studiebolig 3 måneder efter endt uddannelse. 

 
Studiebolig uden uddannelse?

Spørgsmål: Kan jeg få tildelt en studiebolig, selvom jeg ikke er under uddannelse? 
Svar: Ja, hvis der ikke er en venteliste til studieboligen. Du vil så få dispensation for 1 år. Husk at oplyse på din ansøgning, at du ikke er under uddannelse. Kontakt evt. BoligButikken for flere oplysninger.

 
Ny samlever?

Spørgsmål: Skal jeg meddele FællesBo, hvis der flytter en person mere ind i min bolig? 
Svar: Ja, hvis du får en ny samlever, skal du have lavet et tillæg til din kontakt, og du bedes derfor henvende dig til BoligButikken

 
Hvad må ændres i boligen?

Spørgsmål: Findes der regler for, hvad jeg må ændre i min bolig? 
Svar: Hvis du ønsker at foretage nogle ændringer i din bolig, skal du følge råderetsreglerne. Oplysninger om råderetten og hvordan du benytter den, kan du få oplyst af BoligService & Teknik.

 
Ejendomsfunktionærens telefonnummer?

Spørgsmål: Hvor kan jeg finde ejendomsfunktionærens telefonnummer? 
Svar: Du kan enten finde ejendomsfunktionærens telefonnummer på hjemmesiden eller se i de papirer, du fik ved indflytning.

 
Indboforsikring?

Spørgsmål: Skal jeg selv tegne en indboforsikring? 
Svar: Det er vigtigt, at du selv tegner en indboforsikring ved et forsikringsselskab. Det er IKKE inkl. i huslejen, og dit indbo er derfor ikke forsikret. Glas- og kummeforsikring (altså til dækning af en rude eller dit toilet) er indeholdt i huslejen. Forsikringen dækker IKKE eksempelvis akvarier o.l.

 
Fremleje?

Spørgsmål: Må jeg fremleje min bolig? 
Svar: Ønsker du at fremleje din bolig, skal du sende en ansøgning til FællesBo. De vil så vurdere din ansøgning. Du skal selv finde din fremlejetager, og vedkommende kan aldrig få rettigheder over din bolig. Du kan finde et ansøgningsskema her på hjemmesiden - eller du kan kontakte BoligButikken, som så fremsender et ansøgningsskema. Du må kun fremleje, hvis du kan dokumentere, at du er syg, skal på rekreation, på forretningsrejse, på studieophold, at du skal forflyttes midlertidigt eller lignende.

 
Dispensation husdyr?

Spørgsmål: Kan jeg søge om dispensation til at holde husdyr? 
Svar: Der kan ikke gives dispensation til at holde husdyr i en afdeling. Det er afdelingens beboere, der på et afdelingsmøde beslutter husordenen for afdelingen, herunder tilladelse til at holde husdyr. Såfremt du ønsker at ændre denne regel, skal du på næste afdelingsmøde stille forslag om, at der gives tilladelse til at holde husdyr i afdelingen.
afdelingens side kan du finde flere informationer om afdelingsbestyrelsen samt kommende afdelingsmøder.

 
Placering på ventelisten?

Spørgsmål: Hvad betyder ens placering på ventelisten? F.eks. ved en placering som nr. 8 til en bolig?
Svar: Det betyder, at du i dette øjeblik - hvis boligen blev ledig og skulle i tilbud - ville få boligen tilbudt som nr. 8. Placeringerne ændrer sig dog hele tiden - både frem og tilbage - og skal derfor tages som vejledende. 

 
Hvordan skriver jeg mig på ventelisten?

Spørgsmål: Hvordan skriver jeg mig på ventelisten? 
Svar: Du kan skrive dig på venteliste på www.lejehuset.dk, eller udfylde en ansøgningsblanket som afleveres i administrationen på adressen Nygade 20, 7400 Herning.

 
Fortrinsret pendler?

Spørgsmål: Hvis jeg har fortrinsret til familieboliger, fordi jeg opfylder kravene for at være pendler - er det så noget, jeg skal gøre opmærksom på? 
Svar: Ja, så skal du kontakte BoligButikken, så din ansøgning kan blive tilrettet.

 
Tilmeldt lejehuset.dk?

Spørgsmål: Jeg har tilmeldt mig via www.lejehuset.dk. Hvordan kan jeg se, om jeg er blevet medlem? 
Svar: Hvis du har indtastet din mailadresse og har betalt med Dankort, vil du få en mail, som bekræfter din opnotering. Hvis du har valgt at betale med girokort, vil der gå 3-5 dage, før du modtager dit girokort. Har du ikke modtaget girokort inden for den angivne periode, bedes du kontakte BoligButikken

 
Skrives op til bolig?

Spørgsmål: Kan jeg skrive mig op til en bolig online.
Svar: Ja, du kan skrive dig op til at søge boliger på www.lejehuset.dk.

 
Hvornår sender I tilbud ud?

Spørgsmål: Hvornår sendes der tilbud om boliger ud? 
Svar: Tilbud om boliger laves tirsdag i hver uge. Er du tilmeldt e-tilbud, kan du se tilbuddet på www.lejehuset.dk dagen efter – onsdag, ellers vil du modtage tilbuddet med posten.

 
Fordel som lejer?

Spørgsmål: Har lejere hos FællesBo fordele frem for andre (ikke-lejere) med hensyn til placering på ventelisten? 
Svar: Er du beboer, har du fortrinsret til en anden bolig (i forhold til dem som ingen bolig har) - men kun hvis du opsiger din nuværende bolig, ved tildeling af ny bolig. Hvis du er beboer, har du muligvis allerede et Internet nr. - kontakt FællesBo tel. 9626 5858 for at få oplyst dit nr. og kodeord. Vær dog opmærksom på, at der kan være ansøgere, som har særlig fortrinsret – eksempelvis pendlere.

 
Plantegninger?

Spørgsmål: Kan jeg se plantegninger af FællesBos lejemål på hjemmesiden? 
Svar: På www.faellesbo.dk kan du se plantegninger af alle vores standardlejemål. Du kan enten benytte søge-funktionen eller gå ind på en afdelingshjemmeside, når du ønsker at se en plantegning.

 
Fremvisning af bolig?

Spørgsmål: Er der mulighed for at se boligen, som jeg har fået tilbudt, inden jeg siger ja eller nej? 
Svar: Ja, det er en rigtig god idé, at du ser boligen, inden du svarer på et tilbud. I tilbudsbrevet fremgår det, hvem du skal kontakte for at se boligen. Det kan være en boligrådgiver, hvis boligen står tom, ellers vil det typisk være den lejer, som bor i boligen nu.

 
Har jeg fået boligen?

Spørgsmål: Hvordan ved jeg, om jeg har fået en bolig?
Svar: Hvis du har adgang til internettet, kan du - dagen efter sidste svarfrist - slå din ansøgning op på www.lejehuset.dk og se, om du er den nye lejer. Hvis du har svaret ja til et tilbud, men ikke har fået tildelt boligen, vil der stå ”desværre” i svar. Hvis du er blevet den heldige nye lejer af en bolig, vil der stå ”ny lejer” i svar. Du vil derefter modtage et tillykke brev og herefter en lejekontrakt fra FællesBo. 

 
Hvornår kommer nøglerne?

Spørgsmål: Jeg er blevet tildelt en bolig, hvornår kan jeg forvente, at nøglerne kommer med posten? 
Svar: Du modtager nøglerne et par dage, før du skal flytte ind. Men du skal være opmærksom på, at nøglen til boligen ikke virker i låsen før den dato, du skal flytte ind kl. 12.00. Det skyldes, at der sidder en anden cylinder i døren indtil overtagelsesdatoen. 

 
Udlejningsreglerne?

Spørgsmål: Hvor kan jeg læse mere om udlejningsreglerne? 
Svar: På hjemmesiden kan du finde de samlede udlejningsregler for familie- og studieboliger hos FællesBo.  

 
Hvornår er man en pendler?

Spørgsmål: Hvornår opfylder man kravene for at være pendler? 
Svar: Du skal have folkeregisteradresse uden for Herning Kommune, have mindst 30 km mellem arbejdsplads og nuværende bopæl, have fast arbejde (minimum 28 timer) i Herning Kommune eller på Flyvestation Karup, og du skal være fastansat (elevplads eller vikarjobs indgår ikke i pendlerordningen). Når du får tilbudt en bolig med pendlerfortrin, skal du kunne dokumentere fast arbejde i kommunen samt bopæl uden for kommunen - i henhold til reglerne.

 
Har brandmænd fortrinsret?

Spørgsmål: Har brandmænd fortrinsret til FællesBos boliger?
Svar: Er du ansat som brandmand ved Herning Kommunes Beredskabsafdeling, kan du opnå fortrinsret til en bolig på:
• Porsvænget, Herning
• Sønderagervej, Herning

 
Hvor mange tilbud kan jeg få med fortrinsret?

Spørgsmål: Hvor mange tilbud kan jeg få med fortrinsret som pendler eller brandmand? 
Svar: Uanset om du er pendler eller brandmand, kan du kun modtage 3 tilbud med fortrinsret. 

 
Den ene lejer flytter?

Spørgsmål: Hvad er reglerne for fraflytning fra en bolig, hvis det kun er den ene, der flytter fra boligen? 
Svar: Hvis I ikke er gift, ikke har boet sammen i 2 år, eller har børn som bliver boende i boligen, skal I begge fraflytte boligen. Har I boet sammen i 2 år, er gift, eller har børn som skal blive boende i boligen, skal der laves en fraskrivelse af lejekontrakten på den lejer som fraflytter, og I bedes derfor kontakte BoligButikken.

 
Husleje i opsigelsesperioden?

Spørgsmål: Skal jeg betale husleje i opsigelsesperioden? 
Svar: Du har 3 måneders opsigelse på din bolig. I denne opsigelsesperiode skal du betale husleje - indtil boligen er genudlejet. Husk at du skal betale husleje i istandsættelsesperioden, som er 14. dage. Vi forsøger at genudleje boligen hurtigst muligt. 

 
Opsigelse af bolig?

Spørgsmål: Hvordan opsiger jeg min bolig?
Svar: Ved at udfylde en opsigelsesblanket og aflevere den i BoligButikken, er det muligt at opsige en lejebolig. Husk, at du har 3 måneders opsigelse på din almene bolig, og at du skal betale husleje i denne periode - indtil boligen er genudlejet. Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at genudleje din bolig hurtigst muligt. 
Du kan finde en opsigelsesblanket her.

 
Akvariefisk?

Spørgsmål: Betragter I akvariefisk som husdyr? 
Svar: Nej - men husk at lave en glasforsikring (vandskade). Disse skader er nemlig ikke dækket af fælles forsikringen (som dækker glas og kummer for lejere i FællesBo).