Forstå processen

subpage-image

 

For de afdelinger, som skal igennem en helhedsplan er procesforløbet ens. Vi har sat det op i otte overskuelige faser, så du kan danne dig et overblik:

 

1.    Workshops med afdelingens renoveringsudvalg
Med udspring i beboernes input fra en række workshops udarbejdes der en ansøgning om en foreløbig helhedsplan, der indeholder en tilstandsvurdering af afdelingen, en analyse af bebyggelserne, et idéoplæg til udformningen af den fysiske helhedsplan og en vision for afdelingen.

2.    Den foreløbige helhedsplan
Ansøgningen sendes til behandling hos Landsbyggefonden (LBF). LBF forvalter blandt andet grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri og står også bag støtte til renoveringsprojekter. Inden FællesBo får svar på ansøgningen, besigtiger medarbejdere fra LBF afdelingen, og vurder afdelingens reelle renoveringsbehov. LBF analyserer og kommenterer herefter indholdet af ansøgningen, og hvis de ser grundlag for at arbejde videre med en helhedsplan for afdelingen, giver de et foreløbigt tilsagn om midler til afdelingen. Det er ikke en endelig godkendelse, og betyder, at boligorganisationen nu skal udarbejde en endelig helhedsplan, hvor kommentarer eller krav fra LBF bliver indarbejdet.

3.    Den endelige helhedsplan
Når den endelige helhedsplan ligger klar med et endeligt idéoplæg til den fysiske renovering og overblik over omkostningerne, sendes helhedsplanen til LBF til endelig godkendelse.

4.    Beboerafstemning om helhedsplanen
Når LBF har godkendt helhedsplanen, skal den godkendes i afdelingen. Beboerne bliver præsenteret for planerne og den samlede økonomi, så der bliver et klart billede af, hvad helhedsplanen kommer til at betyde for den enkelte. Renoveringen af en afdeling kræver et flertal blandt beboerne for, at planen kan sættes i værk.

5.    Projekteringsfasen
Med et ja fra afdelingen går detailplanlægningen af renoveringsprojektet i gang. Både på det byggetekniske område med projektering og udbud. Og i forhold til beboerne: For at det bliver en tryg proces i forbindelse med en eventuel flytning, får alle beboere tildelt en personlig kontaktperson hos FællesBo, og der udarbejdes en detaljeret plan for genhusningen. 

6.    Renovering og genhusning
Håndværkerne gør sit indtog i afdelingen, og de bliver en del af beboernes dagligdag. Løbende er det en dialog mellem beboere, håndværkere og FællesBo, der sikrer, at det bliver en så overskuelig og så gene-fri proces som overhovedet muligt. Genhusningen bliver en realitet, og de berørte beboere får nøglerne til deres nye – midlertidige eller permanente – hjem.

7.    Velkommen hjem
Når renoveringsarbejdet giver mulighed for det, indleder beboeren igen et samarbejde med kontaktpersonen hos FællesBo om at flytte tilbage til boligen. FællesBo har hånd i hanke med processen, og det betyder, at alt er på plads, når beboeren flytter ind i den nye, gamle bolig.

8.    Renoveringsprojektet afsluttes
Når vi har fået alle beboerne godt på plads i de nye, gamle boliger, og håndværkerne er færdige både indenfor – og udenfor med de grønne områder, kan vi afslutte renoveringsprojektet ved at lave et endeligt byggeregnskab og færdiggøre alle byggetekniske formaliteter.

 

Acceptér cookies fra www.faellesbo.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser