Status på helhedsplanen

Den foreløbige helhedsplan - med input fra beboerne

Udarbejdelsen af helhedsplanen fra Sjællandsgade blev skudt i gang i foråret 2012, hvor der blev afholdt en række workshops med de beboere, som havde interesse i renoveringsprojektet.  Med udspring i beboernes input blev der udarbejdet en foreløbig helhedsplan, der indeholder en tilstandsvurdering af afdelingen, en analyse af bebyggelsen, forslag til indretningsplaner og renovering af udearealerne – kort sagt en samlet vision for afdelingen

Helhedsplanen blev sendt til Landsbyggefonden i 2013. Du kan læse den foreløbige helhedsplan her

Den endelige helhedsplan sættes i gang

I 2014, ca. halvandet år efter Landsbyggefonden modtager helhedsplanen, kommer de på besigtigelse i afdelingen. På besigtigelsen kommenterer Landsbyggefonden på helhedsplanen og oplyser, at de ser grundlag for, at der arbejdes videre med planen. Det betyder, at den foreløbige helhedsplan nu skal justeres og tilpasses – udarbejdelsen af den endelige helhedsplan er nu sat i gang.

Læs referat fra besigtigelsen med Landsbyggefonden i 2014 her

En lang proces

Udarbejdelsen af den endelige helhedsplan for jeres afdeling har været en lang og tidskrævende proces. Der har været meget dialog med Landsbyggefonden for at sikre at I som lejere får mest for pengene.

Der har været fremsendt større mængder af materiale til Landsbyggefonden af to omgange. 

Første gang i 2015, hvor det første oplæg til en endelig helhedsplan blev fremsendt til Landsbyggefonden for kommentering. I helhedsplanen er indretningsplanerne blevet justeret enkelte steder og forskellige byggetekniske forhold er dokumenteret grundigt. Det er gjort, for at sikre den bedste økonomi i projektet. 

Bemærk at den endelige helhedsplan er en tilpasset og uddybet version af helhedsplanen, hvor forskellige forhold, i dialog med kommune og især LBF, løbede afklares og justeres. Det betyder, at det materialet som løbende fremsendes til Landsbyggefonden ikke er færdigt og endeligt, men i stedet materiale som løbende drøftes og trykprøves hos LBF. 

Du kan læse det første oplæg til en endelig helhedsplan her.

Efter modtagelsen af oplægget til den endelige helhedsplan har det vist sig nødvendigt at fremskaffe endnu mere dokumentation på byggetekniske forhold i afdelingen, for at sikre den bedste økonomi i projektet.  Det fremsendes til Landsbyggefonden i 2018. 

Du kan læse supplerende materiale til helhedsplanen fra 2018 her.  

Status nu
I april 2019 melder Landsbyggefonden tilbage på fremsendte materiale fra 2018. Med denne tilbagemelding er alle projektforhold forhandlet på plads med Landsbyggefonden.

I april 2020 fik vi den glædelige besked, at den danske regering besluttet at frigive 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden frem til 2026 til renovering af almene boliger i Danmark. Hele 18,4 mia. kr. med virkning allerede fra i år og næste år. 

Da der allerede ligger en færdig renoveringsplan for afd. 016 Sjællandsparken, er afdelingen naturligvis kommet først i køen til denne støtte fra Landsbyggefonden. Vi er derfor nu kommet så langt, at alle beboere i Sjællandsparken snart skal have en grundig introduktion til den kommende renovering.

Næste skridt - informationsmøder

Næste skridt på vej mod renoveringen ville normalt være, at I beboere blev informeret grundigt om den kommende renovering ved store informationsmøder, hvorefter I skulle stemme om projektet.

På grund af forsamlingsforbuddet bliver disse informationsmøder og afstemningsmødet udskudt til efteråret, hvor vi håber, at vi igen må mødes i større forsamlinger.

For at processen ikke skal gå i stå, og for at vi ikke bliver sat bag i køen hos Landsbyggefonden, har jeres afdelingsbestyrelse i afd. 016 Sjællandsparken anbefalet, at vi arbejder videre med projektet, og at FællesBos organisationsbestyrelse godkender den økonomi, som nu er på plads for projektet.

Det betyder, at Herning Kommune på nuværende tidspunkt er i gang med at behandle Skema A for helhedsplanen. Skema A er et foreløbigt budget for renoveringen, og en kommunal godkendelse skal være på plads, før vi kan få tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden.

Rækkefølgen i processen bliver derfor en smule anderledes end normalt, men I beboere vil stadig blive grundigt informeret og få mulighed for at stemme om planen.
Vi glæder os til at fortælle om de spændende ting, som følger med en nyrenoveret bolig, og naturligvis om hele vejen til at nå derhen.

På nuværende tidspunkt forventer FællesBo, at renoveringen går i gang i 2022/2023.

Denne side ajourføres løbende, som processen skrider frem.