Se kommende indretningsplaner og huslejer

Hvordan kommer min bolig til at se ud efter renoveringen?

Det er naturligvis spørgsmålet, som interesserer mange.

Her på siden kan du se alle tegninger over boligerne på Valdemarsvej/Thyrasvej, som de forventes at blive efter renoveringen. 

Se lejlighedskataloget - klik her

Se kommende huslejer - klik her

Bemærk, at der stadig kan ske ændringer i planerne, hvis Landsbyggefonden stiller krav om det, eller hvis det i forbindelse med en eventuel besparelsesrunde bliver nødvendigt at justere enkelte detaljer.

Renovering og gentænkning af fælleshuset

I juni 2019 sendte FællesBo et oplæg til Landsbyggefonden på renovering og udvidelse af fælleshuset på Thyrasvej 9. Med renoveringen skal fælleshuset fremover både servicere afd. 24 Valdemarsvej/Thyrasvej og naboafdelingen 21 Gormsvej. Se skitseoplægget her.

Tiltag i helhedsplanen

Har du lyst til at se en oversigt med de tiltag som helhedsplanen indeholder hvad angår boligerne, bygningerne og udearealerne – klik her

Bemærk, at der stadig kan ske ændringer, hvis Landsbyggefonden stiller krav om det eller det i forbindelse med en eventuel besparelsesrunde bliver nødvendigt at justere enkelte detaljer.