Renovering af afd. 231 Anemonevej

Anemonevej

Afd. 231 Anemonevej ligger i Aulum og består af 77 boliger. 46 to-rums boliger og 31 tre-rums boliger.

Afdelingen har gennem en årrække haft store problemer med opfugtning af murværket, hvilket har givet mange udgifter til udbedringsarbejder.

Da der er tydelig behov for en gennemgribende renovering af især facaderne, har FællesBo søgt Landsbyggefonden om midler hertil.

Beboerinformation

Under en renovering er der mange informationer, som er relevante for beboerne. Det kan være planer over de nye boliger, nyhedsbreve, information om huslejer og meget mere. Disse dokumenter finder du her.

Genhusning

Når boligerne i din afdeling skal renoveres, betyder det, at din bolig ikke er beboelig i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig. FællesBo hjælper dig, så det bliver en tryg og overskuelig proces. I god tid inden din genhusning indkalder vi dig til en snak om processen, hvor vi gennemgår alle detaljer og taler om, hvad der er vigtigt for dig. Alt sammen for så vidt muligt at tilgodese dine ønsker og behov, når du skal genhuses.

Information til renoveringsudvalg

Beboerne er en vigtig medspiller i arbejdet med en helhedsplan. Til at tale beboernes sag har afdelingen mulighed for at nedsætte et renoveringsudvalg, som inddrages i større beslutninger og holdes løbende ajour i arbejdet med helhedsplanen og når selve renoveringen går i gang. Informationen sendes til afdelingsbestyrelsen, som har ansvaret for renoveringsudvalget.