Renovering af afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Vestergade

Afdeling 530 Vestergade ligger centralt i Vildbjerg. 

Afdelingens byggetekniske stand er generelt dårlig, og flere beboere har oplevet problemer med kulde, fugt og til tider skimmel. FællesBo er i gang med at søge midler hos Landsbyggefonden til renovering og fremtidssikring af afdelingen.

På nuværende tidspunkt ved vi endnu ikke, hvornår renoveringen går i gang.  

Du vil løbende kunne læse mere om planerne herunder.

Alle beboere fra afd. 401 Vestparken inviteres til informationsmøde torsdag 19. september kl. 17.00 på Lind aktivitetscenter.

Vestparken er et dejligt og populært sted at bo. Men som du nok er klar over, er boligerne opført i 1969, og standen er desværre ikke så god længere. For at sikre, at afdelingen også i fremtiden vil være attraktiv at bo i, arbejder FællesBo i øjeblikket, i samarbejde med vores rådgiver, på et oplæg til et renoveringsprojekt. 

I sommeren 2018 blev der gennemført nogle byggetekniske registreringer i jeres boliger. Efterfølgende har vi hos FællesBo arbejdet med at belyse forskellige muligheder for en renovering af jeres afdeling. 

Vi vil gerne gennemgå boligernes generelle stand og præsenterer jer for mulige scenarier i forhold til de muligheder, der er for renovering i afdelingen:

Torsdag den 19. september kl. 17.00 på Lind aktivitetscenter

Der vil blive serveret kaffe og kage til mødet, og du kan tilmelde dig til mig på telefon 
96 26 58 34 eller på mail kans@faellesbo.dk.