Organisationsbestyrelsen

subpage-image

Mød din organisationsbestyrelse

Organisationsbestyrelsen består af 11 personer. De 10 er valgt af repræsentantskabet – det sidste medlem vælges af medarbejderne.

Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for FællesBo og dens afdelinger. Samt det økonomiske og juridiske ansvar for hele FællesBo. Det betyder, at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration hører under organisationsbestyrelsen.

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. maj 2019 består FællesBos bestyrelse af nedenstående medlemmer:

{{d.name}} - {{d.rol}}
{{d.name}} - {{d.rol}}
{{d.name}} - {{d.rol}}