Repræsentantskabet i FællesBo

subpage-image

Den øverste myndighed

Repræsentantskabet, som er FællesBos øverste myndighed, består af organisationsbestyrelsen og afdelingernes repræsentanter. I alt ca. 160 medlemmer.

Det er repræsentantskabet, der varetager FællesBos overordnede anliggender, fx beslutning om byggepolitik, køb eller salg af ejendomme samt godkendelse af FællesBos budget, årsregnskab og vedtægter. På det årlige repræsentantskabsmøde vælges organisationens bestyrelsesmedlemmer.

På det ordinære repræsentantskabsmøde den 8. juni 2021 er FællesBos næstformand, 4 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanterne på valg. Der er udarbejdet en kandidatopstillingsliste, som du finder her.

Kandidatopstillingen skal være FællesBo i hænde senest den 25. maj 2021.

Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet.