Skip til hoved indholdet

Du skal vedligeholde din bolig

Når du bor i en almen bolig hos FællesBo, har du pligt til at vedligeholde den. Det er dit ansvar, at boligen ikke forringes ud over almindelig slid og ælde. Det betyder, at du selv skal sørge for at male lofter og vægge, når de trænger. Og jo bedre boligen er vedligeholdt, jo mindre er udgiften til istandsættelse og evt. misligholdelse ved din fraflytning.

I afdelingens vedligeholdelsesreglement kan du se, hvordan boligen skal være, når du flytter ind, mens du bor i den, og når du flytter ud igen. Det er også i vedligeholdelsesreglementet, at du kan se, hvilken type maling du må benytte til vedligeholdelsen. Er du i tvivl, kan du spørge din ejendomsfunktionær.
Alle udgifter i forbindelse med vedligeholdelsen skal du selv afholde.

Har du have, så skal du passe den
Har du en bolig med have, så skal du selv holde den. Hvis du ikke passer haven, som det fremgår af lejekontrakten, så kan FællesBo få en gartner til at rengøre haven for din regning.

Udgifter til fælles vedligeholdelse

Alle udgifter til den udvendige vedligeholdelse er en del af huslejen. Det gælder også udgifter til fællesarealer, fx trappeopgange, legepladser, beplantning i fællesarealer og vaskerier.

Fællesomkostninger til den indvendige vedligeholdelse omfatter inventar og gulve samt boligens tekniske installationer: Låse, vandrør, sanitet, el-ledninger, faste lamper samt eventuelt komfur med videre. FællesBo står for vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af de indvendige bygningsdele, når vi vurderer, at det er nødvendigt.

På afdelingshjemmesiderne kan du finde vedligeholdelsesreglementerne for den enkelte afdeling. Har du spørgsmål til vedligeholdelse af din bolig, så er du velkommen til at kontakte en inspektør i BoligService & Teknik.

Gode tips til din bolig

Vi har udarbejdet et par film om, hvordan du bedst vedligeholder og passer på dit hjem. Kig med her og få tips til, hvad du skal være opmærksom på i forhold til energi og indeklima samt rengøring.

Energi og indeklima

Se her, hvordan du sparer på vand, varme og strøm, og hvordan du samtidig får et bedre indeklima i din bolig.

Rengøring

Få gode tips til, hvordan du rengør dit badeværelse, afløb, køkken og dine trægulve.