Skip til hoved indholdet

Plads Til Forskel er en boligsocial helhedsplan, som har til formål at gøre det lettere at være i noget, der er svært. Plads Til Forskel i Lyngbyen arbejder ud fra Byens Hus, Lyngens Kvarter 244, Gullestrup.

Teamet i Lyngbyen består af:

Carina Sohnemann

Boligsocial leder

 

Malene Jakobsen

Familiemedarbejder

 

Martin F. Kjær

Børne- og ungemedarbejder

Anne Oppebøen

Brobygger

 

Vi arbejder med fire indsatsområder som er:

  • Uddannelse og Livschancer: Indsatserne her har til formål at støtte unge i området til at kunne tage en uddannelse. Vi arbejder for at forebygge frafald og opbygge kompetencer, så det bliver nemmere at passe sin skole og komme godt videre efter endt folkeskole. Vi arbejder på at styrke børns trivsel, herunder gøre dem parat til skolestart, understøtte deres skolegang og muligheden for at få en uddannelse. Læs mere her. 

  • Beskæftigelse: Formålet med indsatserne her er, at flere beboere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet gennem understøttelse af beskæftigelsesrettede indsatser. Vi arbejder med at understøtte de unge og voksne i boligområderne, som af forskellige årsager ikke har fodfæste på arbejdsmarkedet. Læs mere her.

  • Kriminalitetsforebyggelse: Formålet med dette indsatsområde er, at flere børn og unge lever et liv uden kriminalitet, og at boligområdet opleves som trygt for alle beboere. Indsatserne her har til formål at forebygge kriminalitet, inden den opstår. Vi støtter børn og unge samt deres familier, så de unge oplever alternativer til at blive kriminel og arbejder på at bryde kriminelle fødekæder. Vi arbejder udelukkende forebyggende og i tæt samarbejde med SSP og politiet om denne indsats. Læs mere her.

  • Sammenhængskraft og medborgerskab: Formålet med dette indsatsområde er at styrke koblingen mellem boligområderne og det omkringliggende samfund, herunder understøtte beboernes medborgerskab og samfundsdeltagelse. Læs mere her.

Følg os på Facebook