Skip til hoved indholdet

Midlertidig genhusning

 

Midlertidig genhusning
Ved den midlertidige genhusning, vil du få en genhusningsbolig i en kortere periode. Det er begrænset, hvilke krav du kan stille til den midlertidige bolig. Efter loven kan du kræve, at boligen har mindst ét værelse for hver to personer i husstanden, og at den ligger i kommunen. Den skal have passende kvalitet, udstyr og beliggenhed.

Vi vil gøre vores bedste for, at du får den bedst mulige genhusning i en bolig af omtrent samme størrelse, som den bolig, du bor i. Du bliver ikke opsagt fra din egen bolig, mens du bor i genhusningsboligen. Du bliver i stedet registreret som boende på det, der i daglig tale kaldes en c/o adresse. Dette skal du selv sørge for at registrere ved PostNord.

Du får som udgangspunkt tilbudt én midlertidig genhusningsbolig.

Du har også mulighed for selv at finde din midlertidige genhusningsbolig. Du må f.eks. gerne flytte i dit sommerhus i renoveringsperioden.

Midlertidig genhusning kan ske i boliger, der endnu ikke er renoverede eller, som skal nedlægges. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at det er en genbrugsbolig. Det vil sige, at din genhusningsbolig er rengjort, men ikke komplet istandsat. Det betyder, at du må acceptere et farvevalg, der ”er, som det er”, huller efter søm og skruer i vægge og anden prægning, der viser, at lejemålet ikke er nyistandsat.

Den midlertidige genhusning kan også ske til istandsatte boliger i andre afdelinger eller måske i en pavillon indrettet som en bolig.

Betaling af husleje i genhusningsperioden
Når man bliver midlertidigt genhuset, betaler man sin husleje, som man altid har gjort. Det vil sige, at boligstøtte, pensioner m.v. kører, som det plejer. Det eneste, man som lejer skal gøre, er at ændre sin postadresse ved PostNord. Det hjælper FællesBo naturligvis med.

Skulle man blive genhuset i en bolig, hvor nettohuslejen i genhusningsboligen er mindre end den nettohusleje, man normalt betaler, får man refunderet differencen hver måned i genhusningsperioden.

Opkrævningen til forbrug stoppes i den oprindelige bolig ved udflytning, og der skal betales for forbrug i genhusningsboligen i genhusningsperioden. Alt afhængig af hvilken genhusningsbolig man får, vil betalingen enten ske direkte til værkerne eller via månedlige aconto betalinger til FællesBo. Alt dette vil fremgå af genhusningslejekontrakten, som underskrives inden indflytning i genhusningsboligen.

Finder man selv midlertidig genhusning uden for FællesBo, stoppes huslejen i genhusningsperioden.

Din midlertidige genhusningsbolig er udstyret med loftslamper og rullegardiner. 

Skal der betales nyt indskud?
Efter endt genhusning, hvor man flytter tilbage til en nyrenoveret bolig - enten sin egen eller en anden renoveret bolig i afdelingen - vil der blive taget udgangspunkt i det oprindelige indskud.
Flytter man tilbage til sin egen bolig, bibeholdes indskuddet i boligen, og man skal således ikke betale yderligere.

Flytter man i en anden bolig, hvor det oprindelige indskud enten er dyrere eller billigere end det, man selv har betalt, vil man tilsvarende enten skulle betale eller have refunderet differencen.

Er beløbet det samme, bliver indskuddet overført uden videre fra den ene bolig til den anden.

Ovenstående er ligeledes gældende, hvis man bliver permanent genhuset til en anden afdeling.

De nye (og dyrere) indskud vil kun blive opkrævet af de nye lejere, der kommer via ventelisten fra www.lejehuset.dk.