Skip til hoved indholdet

Der er særlige regler for fortrinsret for udvalgte afdelinger/boliger. Reglerne er udarbejdet i samarbejde med Herning Kommune, og de gælder et bestemt antal boliger i kommunen.

Hvis du opfylder en eller flere betingelser, skal du kontakte FællesBo. Så sørger vi for, at din fortrinsret bliver registreret på dine ansøgninger.

Herunder kan du se de forskellige muligheder for fortrinsret:

Akutsamlivsophævelse

Skal du skilles, separeres eller flytte fra din samlever – så kan du få fortrinsret. Det gælder ikke, hvis du allerede er lejer hos FællesBo eller Boligselskabet Fruehøjgaard.

Aftalen gælder for et bestemt antal boliger og følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Du og din samlever skal have fælles hjemmeboende børn under 18 år.
 • Du og din samlever skal have haft fælles adresse i min. et år inden for de sidste tre måneder.
 • Du skal være bosat i Herning Kommune.
 • Du og din samlever skal være i akut samlivsophør.


Du skal kunne dokumentere, at betingelserne er opfyldt.

Børnefamilier

Børnefamilier med et eller flere hjemmeboende børn under 18 år kan få fortrinsret. Du kan få tre forskellige boligtilbud efter denne aftale.

Aftalen gælder boliger med fire og fem rum i de udvalgte afdelinger, som du ser herunder. Det gælder ikke, hvis du allerede er lejer hos FællesBo eller Boligselskabet Fruehøjgaard.

Døve

Som døv kan du få fortrinsret til en bolig i Midtjysk Døvehus på Gl. Skolevej i Herning, inden boligen udlejes efter den almindelig ventesliste.

Folk i arbejde

Har du fast arbejde, kan du få fortrinsret, hvis du opfylder følgende krav:

 • Du skal have fast arbejde
 • Din arbejdsplads skal rette henvendelse til FællesBo
 • Din arbejdsplads skal dokumentere, at du er ansat i fast arbejde


Du kan få tre forskellige boligtilbud efter denne aftale.

Folk i beskæftigelse

Herning Kommune har en aftale med FællesBo om fortrinsret for ansøgere i beskæftigelse. Aftalen gælder for afdeling 106 Sønderager og afdeling 024 Valdemarsvej/Thyrasvej. Fortrinnet gælder ikke for boliger beliggende i stueetagen. For at være berettiget til fortrinnet, skal du opfylde følgende kriterie:

 • Du skal have fast arbejde (uden tidsbegrænset ansættelse)

 
Når du får tilbudt en bolig med fortrinnet ”I beskæftigelse”, skal du kunne dokumentere fast arbejde - i henhold til reglerne. Det er dig som ansøger, der skal opfylde kravene til beskæftigelse og ikke din ægtefælle/samlever.

Du skal betale normalt gebyr for at stå på ventelisten, og du kan maksimum få 3 tilbud med dette fortrin.

Pendlere

Som pendler kan du få fortrinsret til en familiebolig, hvis du opfylder følgende:

 • Du skal have en folkeregister adresse uden for Herning Kommune og Ikast/Brande Kommune
 • Du skal have fast arbejde (minimum 28 timer) i Herning Kommune,  Ikast-Brande Kommune eller på Flyvestation Karup
 • Du skal være fastansat i minimum et år (læreplads/elevplads er ikke gældende)
 • Du skal have mindst 30 km mellem arbejdsplads og nuværende bopæl
 • Du skal opnå kortere afstand mellem arbejdsplads og bopæl ved flytning

Når du får tilbudt en bolig som pendler, skal du kunne dokumentere, at du opfylder reglerne. Som pendler skal du betale normalt gebyr for at stå på ventelisten, og du kan få tre boligtilbud efter denne aftale. Række- og enkelthuse er ikke med i aftalen.

Pendlere - studerende

Er du studerende og pendler, kan du få fortrinsret til en studiebolig hos FællesBo. For at få fortrinsret som pendler til en studiebolig skal du opfylde følgende regler, som er udarbejdet i samarbejde med Herning Kommune:

 • Du skal have bopæl uden for Herning og Ikast-Brande Kommune
 • Dit uddannelsessted skal være beliggende i Herning Kommune
 • Du skal have bopæl (folkeregisteradresse) mindst 30 km fra uddannelsesstedet


Når du får tilbudt en studiebolig med pendlerfortrin, skal du kunne dokumentere, at du opfylder alle reglerne. Du får kun ét tilbud med pendlerfortrin.

Senior 60+

Er du fyldt 60 år, kan du få fortrinsret til seniorboliger. Det gælder ikke, hvis du har hjemmeboende børn. Ordningen gælder for følgende afdelinger/boliger:


Bor du allerede i afdelingen, har du oprykningsret. Der gives ikke fortrin til lejere, der i forvejen har en bolig hos FællesBo, Boligselskabet Fruehøjgaad eller Bomidtvest.

Skilsmisse

Bor du og din partner til leje hos FællesBo, så kan en af jer få fortrinsret til en ny bolig ved skilsmisse. Der gælder følgende regler og betingelser:

 • Fortrinnet gives kun til den fraflyttende part
 • Der skal være fælles hjemmeboende barn/børn under 18 år
 • Fraflytning skal skyldes separation, skilsmisse eller brudt parforhold
 • Fælles hjemmeboende barn/børn under 18 år, skal bo hos den forælder, som bliver boende
 • Der gives kun fortrin til boliger i FællesBo
 • Der gives kun fortrin i op til 1 år

Kontakt FællesBo for at få registreret dit fortrin

Find medarbejder