Skip til hoved indholdet

Søg om lån til dit indskud

'Har du svært ved at skaffe penge til dit indskud på en lejebolig, så kan du søge kommunen om et indskudslån. Du kan søge om lån til boliger, der er taget i brug den 1. april 1964 eller senere. Ved ældre boliger kan der søges om lån mod kaution.

Skal du flytte i en almen ungdomsbolig med eget køkken, kan du også søge om boligindskudslån. Det kræver, at boligen er taget i brug efter 1. januar 1997.

Vær opmærksom på, at kommunen ikke har pligt til at yde dig et indskudslån. Der foretages en individuel vurdering hver gang, hvor der bl.a. kigges på:

  • Husstandsindkomsten
  • Lejens størrelse i forhold til din husstandsindkomst
  • Ubetalt gæld på tidligere boligindskudslån
  • Årsag til flytning
  • Passende bolig - størrelse/økonomi
  • Formue


Du skal søge om indskudslån, inden du flytter ind. 

Har du brug for hjælp til ansøgningen, kan du ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63.

Husk - søg indskudslån, inden du flytter ind