Skip til hoved indholdet

Tildeling af de nye boliger

 

Hvordan bruges ancienniteten i afdelingen ved tilbageflytning i nyrenoveret bolig?
A     1. prioritet: Lejere i etapen
B     2. prioritet: Lejere i egen afdeling
C     3. prioritet: Lejere i FællesBo
D     4. prioritet: Lejere i organisationer, hvor der er samarbejde om fælles venteliste
E     5. prioritet: Medlemmer på ventelisten

Punkt C - E kræver, at man har en aktiv profil på www.lejehuset.dk og er skrevet op til boligerne i afdelingen.

Uddybning af punkterne A-E:
A: Når vi renoverer vores store boligafdelinger, er vi ofte nødt til at dele renoveringen op i etaper, da det ikke kan lade sig gøre at renovere en hel afdeling ad gangen.

Hvis en etape består af to blokke, får ancienniteten hos lejerne i disse to blokke en indflydelse, hvis der er flere, der ønsker at flytte tilbage til den samme bolig.

Her skal det dog præciseres, at man altid har ret til at flytte tilbage til sin egen bolig uanset, hvordan de andres anciennitet er.

Ancienniteten startede den dag, man flyttede ind i afdelingen. Hvis man, i en ubrudt periode, har boet flere steder i afdelingen (altså er flyttet direkte fra én lejlighed til en anden i afdelingen), så er det første indflytningsdag, der tæller.
 
B: Når lejerne, der ønsker at flytte tilbage i de to blokke, har fået tildelt boligerne, og der stadig er ledige boliger tilbage i etapen, spørger vi de øvrige lejere i afdelingen, om der er nogen, der ønsker at flytte i de resterende nyrenoverede boliger i etapen. 
 
C: Hvis vi ikke kan finde nye lejere i afdelingen, spørger vi de ansøgere, som er lejere i FællesBo.
 
D: Derefter spørges ansøgerne, der er lejere ved Boligselskabet Fruehøjgaard og Bomidtvest.

E: Til sidst spørges resten af ansøgerne på ventelisten. Resten vil her være de lejere, der endnu ikke har boet hos boligselskaberne i et år, og de ansøgere, der ikke har en bolig ved boligselskaberne.

Her skal præciseres, at det for punkt C, D og E kun er lejere/ansøgere, der har en aktiv profil på www.lejehuset.dk, og som er skrevet op til boligerne i afdelingen, der kommer i betragtning.