Skip til hoved indholdet

Permanent genhusning og permanent fraflytning

Permanent genhusning
Ved permanent genhusning vælger du at flytte permanent til en anden tilsvarende bolig i enten afdelingen eller i en af FællesBos andre afdelinger. Du vælger derfor ikke at flytte tilbage til din oprindelige bolig. Vi vil naturligvis hjælpe dig med at finde en permanent genhusningsbolig. Du vil ikke få tilbudt en bolig, der berøres af en renovering. 

Du får som udgangspunkt to tilbud om permanent genhusningsbolig.

Permanent fraflytning
Vælger du permanent fraflytning gælder de almindelige opsigelsesregler, men dog med en lempeligere økonomi.

Du kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel. Når vi har grundlaget for at sige, at en nedrivning eller en ombygning af bygningen betyder, at du er nødt til at flytte fra boligen, kan vi ligeledes ophæve lejemålet med 3 måneders varsel.

Du betaler selv for flytteudgifterne, uanset om det er dig eller os, der opsiger lejemålet.