Skip til hoved indholdet

Dorte West satte de almene boliger i centrum

Gå tilbage

Tilføjet 23. august 2023

Onsdag morgen bød FællesBos formand og direktør velkommen til borgmester Dorte West og kommunaldirektør Erik Hattens, som var på virksomhedsbesøg hos FællesBo.

FællesBo, som er Herning Kommunes største almene boligorganisation, har mange jern i ilden med renovering af godt 2.000 boliger de næste mange år. Samtidig skal en klar strategi og vision for de næste 5 år sikre en fortsat udvikling af organisationen.

Onsdag morgen kunne FællesBos formand Finn Stengel Petersen og direktør Peter Bøgebjerg Mortensen byde borgmester Dorte West og kommunaldirektør Erik Hattens på en kop kaffe. Snakken gik ivrigt omkring FællesBos renoveringer, som er i gang i syv afdelinger, udvikling af FællesBo og ikke mindst det boligsociale arbejde, som Plads Til Forskel udfører i udsatte områder i Herning.

– Herning Kommune er en meget vigtig medspiller i det, vi foretager os i FællesBo – både på det administrative og politiske plan, udtaler direktør Peter Bøgebjerg Mortensen. Derfor er det vigtigt for os at have et godt samarbejdet med Herning Kommune, hvor vi åbent kan snakke om tingene. Og et møde som dette, hvor borgmesteren og kommunaldirektøren kommer rundt og snakker med kommunens virksomheder ansigt til ansigt fungerer virkelig godt.

At drive en almen boligorganisation handler ikke kun om udlejning, administration, vedligeholdelse og modernisering af boliger. – For ud over at give folk et sted at bo, udfører vi også et stort stykke arbejde på det boligsociale område, og det ligger tæt op ad det, Herning Kommune laver, udtaler formand Finn Stengel Petersen, som også er formand for Plads Til Forskel, der er den boligsociale helhedsplan i Herning Kommune. Plads Til Forskel er et samarbejde mellem boligorganisationerne FællesBo, Fruehøjgaard, Lejerbo, Herning Kommune og Landsbyggefonden.