Skip til hoved indholdet

Målrettet lærlingeindsats giver pote

Gå tilbage

Tilføjet 29. april 2024

 

Som del af Grøn Boligaftale blev almene boligorganisationer i 2020 forpligtet til at sikre, at 14 procent af de ansatte på byggesager, der modtager støtte fra Landsbyggefonden, er lærlinge eller personer under oplæring. Den opgave tager FællesBo alvorlig, og med flere renoveringer i gang, gøres nu status.

I øjeblikket er håndværkerne rykket ind i fire af FællesBos største afdelinger. Sjællandsparken, Valdemarsvej/Thyrasvej, Sønderager og Porshøj. Afdelingerne er omdannet til byggepladser med alt, hvad det indebærer af køreplader, stilladser, afspærringer og store tunge maskiner. Men har vi 14 procent lærlinge på byggepladserne? Det svarer projektleder Camilla Bjørn på.

- Det korte svar er ’ja’. FællesBo opfylder overordnet set målkravene. En byggeplads er naturligvis dynamisk, og medarbejderantallet svinger op ned fra dag til dag. Men det går rigtig godt, fortæller hun.

Der arbejdes med to overordnede jobtyper: Lærepladser til unge, som evt. allerede er i gang med en uddannelse på erhvervsskolen og jobs til personer, som kan have svært ved at få fodfæste på jobmarkedet.

Kontaktteam for hver byggesag
I hver byggesag har FællesBo nedsat et kontaktteam. Hvert team består af en jobkonsulent fra Jobcenter Herning, en eller flere repræsentanter fra entreprenøren, uddannelsesvejlederen fra Herningsholm Erhvervsskole, en projektleder og en boligsocial medarbejder fra FællesBo.

– Vi holder løbende statusmøder og følger op på, hvordan det kører. Vi skal sikre os, at entreprenørerne lever op til målet. Vi oplever dog i vid udstrækning, at alle støtter op om det, fordi det også er i deres egne interesse at tiltrække arbejdskraft. I afd. 024 Valdemarsvej/Thyrasvej var der f.eks. 11 lærlinge ud af 60 beskæftigede på pladsen i februar 2024, uddyber Camilla. Der er blandt andet lavet flere ansættelsesaftaler med borgere, som stod uden for arbejdsmarkedet., som efterfølgende har ført til eller planlægges at føre til en læreplads.

Som alle andre bygherrer oplever FællesBo selvfølgelig også udfordringer i arbejdet med lærlinge. Blandt andet kan det være svært at få nye lokale lærlinge ind på pladserne, da virksomhederne ofte har deres egne lærlinge med.

Samarbejde er vejen frem
- De fleste ved, at det er meget ambitiøst med 14 procent lærlinge på byggepladserne. Men det vigtigste er, at vi gør en indsats og arbejder sammen partnerne imellem, forklarer Camilla.

En væsentlig aktør i samarbejdet er den boligsociale indsats Plads til Forskel, som spiller en aktiv rolle i rekrutteringen af lokale unge til byggeriet. Derudover gøre vores kontakt hos Herning Kommunes social- og beskæftigelsesindsatsen er kæmpe indsats for at finde gode match mellem ansøgere og entreprenørerne. Endelig oplever vi som sagt en store velvilje fra de forskellige entreprenører til at holde fokus på målet. Og det er det der skal til, slutter hun.

Udover at have fokus på lærepladser til unge i håndværksfag har FællesBo også gode erfaringer med at skaffe job og uddannelse til ledige beboere i de afdelinger, hvor der bliver bygget og renoveret. Flere får chancen for at afprøve arbejdet på en byggeplads gennem praktik.